Pildele lui Solomon | Capitolul 3

Îndemnare la fapte bune. Lauda Înţelepciunii.

 • 1 Fiul meu, nu uita învăţătura mea şi inima ta să păzească sfaturile mele,
 • 2 Căci lungime de zile şi ani de viaţă şi propăşire îi se vor adăuga.
 • 3 Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale;
 • 4 Atunci vei afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.
 • 5 Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe priceperea ta.
 • 6 Pe toate căile tale gândeste la Dânsul şi El îţi va netezi toate cărările tale.
 • 7 Nu fii înţelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu şi fugi de rău;
 • 8 Aceasta va fi sănătate pentru trupul tău şi o înviorare pentru oasele tale.
 • 9 Cinsteşte pe Domnul din averea ta şi din pârga tuturor roadelor tale.
 • 10 Atunci jitniţele tale se vor umple de grâu şi mustul va da afară din teascurile tale.
 • 11 Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului şi nu simţi scârbă pentru mustrările Lui,
 • 12 Căci Domnul ceartă pe cel pe care-l iubeşte şi ca un părinte pedepseşte pe feciorul care îi este drag.
 • 13 Fericit este omul care a aflat înţelepciunea şi bărbatul care a dobândit pricepere,
 • 14 Căci dobândirea ei este mai scumpă decât argintul şi preţul ei mai mare decât al celui mai curat aur.
 • 15 Ea este mai preţioasă decât pietrele scumpe; nici un rău nu i se poate împotrivi şi e bine-cunoscută tuturor celor ce se apropie de ea; nimic din cele dorite de tine nu se aseamănă cu ea.
 • 16 Viaţă lungă este în dreapta ei, iar în stânga ei, bogăţie şi slavă; din gura ei iese dreptatea; legea şi mila pe limbă le poartă.
 • 17 Căile ei sunt plăcute şi toate cărările ei sunt căile păcii.
 • 18 Pom al vierii este ea pentru cei ce o stăpânesc, iar cei care se sprijină pe ea sunt fericiţi.
 • 19 Prin înţelepciune, Domnul a întemeiat pământul, iar prin înţelegere a întărit cerurile.
 • 20 Prin ştiinţa Sa a deschis adâncurile şi norii picură rouă.
 • 21 Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi; păstrează înţelepciunea şi buna chibzuială,
 • 22 Căci ele sunt viaţa sufletului tău şi podoabă pentru gâtul tău.
 • 23 Atunci tu vei merge fără teamă pe calea ta şi piciorul tău nu se va poticni.
 • 24 De te culci, nu-ţi va fi teamă, iar de adormi, somnul tău va fi dulce.
 • 25 Să nu te temi de frica fără veste şi nici de vreo năvală a celor păcătoşi,
 • 26 Că Domnul este nădejdea ta şi va feri piciorul tău de cursă.
 • 27 Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie, când ai putinţa să-i ajuţi.
 • 28 Nu spune aproapelui tău: "Du-te şi vino, mâine îţi voi da!", când poţi să-i dai acum.
 • 29 Nu pune la cale răul împotriva aproapelui tău, când el locuieşte fără grijă lângă tine.
 • 30 Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ţi-a făcut nici un rău.
 • 31 Nu râvni să fii ca omul silnic şi nu alege nici una din căile lui;
 • 32 Căci omul cu gând rău este urât de Domnul, iar de cei drepţi El este mai aproape.
 • 33 Domnul blesteamă casa celui fără de lege şi binecuvântează adăposturile celor drepţi.
 • 34 De cei batjocoritori El râde, iar celor smeriţi le dă har.
 • 35 Cei înţelepţi vor moşteni mărirea, iar cei nebuni vor avea parte de ocară.