Pildele lui Solomon | Capitolul 22

Diferite sfaturi.

 • 1 Un nume (bun) este mai de preţ decât bogăţia; cinstea este mai preţioasă decât argintul şi decât aurul.
 • 2 Bogatul şi săracul se întâlnesc unul cu altul; dar Cine i-a făcut este Domnul.
 • 3 Cel iscusit vede nenorocirea şi se ascunde, cei simpli trec mai departe şi suferă.
 • 4 Rodul umilinţei şi a temerii de Dumnezeu sunt: bogăţia, mărirea şi viaţa.
 • 5 Mărăcini şi curse sunt în calea celui viclean; cel ce îşi fereşte sufletul lui sa dă la o parte de ele.
 • 6 Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.
 • 7 Bogatul stăpâneşte pe cei săraci, şi cel ce împrumută este slujitor celui de la care se împrumută.
 • 8 Cel ce seamănă nedreptatea seceră nenorocire, iar toiagul mâniei lui îl va bate pe el.
 • 9 Omul blând va fi binecuvântat, căci din pâinea ui dă celui sărac.
 • 10 Alungă pe cel batjocoritor şi cearta va lua sfârşit şi pricina şi defăimarea vor înceta.
 • 11 Cel ce iubeşte curăţia inimii şi ale cărui buze sunt ( pline) de vorbe alese are de prieten pe conducător.
 • 12 Ochii Domnului păzesc ştiinţa şi dărâmă cuvintele celui fără de lege.
 • 13 Cel leneş pune pricini şi zice: "Afară este un leu, aş putea să fiu sugrumat în mijlocul uliţelor".
 • 14 O groapă fără fund este gura femeilor străine; cel ce este lovit de mânia Domnului cade în ea.
 • 15 Dacă nebunia se pripăşeşte în inima celui tânăr, numai varga certării o va îndepărta de el.
 • 16 Dacă împilezi pe un sărac, îţi înmulţeşti averea, dacă dai unui bogat sărăceşti.
 • 17 Pleacă urechea ta şi ascultă cuvintele celor iscusiţi şi inima ta îndreapt-o spre ştiinţa mea.
 • 18 Este plăcut dacă tu le păstrezi înlăuntrul tău. O, de-ar sta toate pe buzele tale!
 • 19 Pentru a-ţi pune nădejdea în Domnul, vreau să-ţi dau învăţătură astăzi.
 • 20 Oare nu ţi-am aşezat în scris în nenumărate rânduri sfaturi şi învăţături,
 • 21 Ca să-ţi fac cunoscut credincioşia cuvintelor adevărate şi să răspunzi prin cuvinte de bună credinţă, celor ce te întreabă?
 • 22 Nu jefui pe sărac, pentru că el e sărac şi nu asupri pe cel nenorocit la poarta (cetăţii),
 • 23 Căci Domnul va apăra pricina lor şi va ridica viaţa celor care îi vor fi jefuit.
 • 24 Nu te întovărăşi cu omul mânios şi cu cel înfierbântat de furie să n-ai nici un amestec,
 • 25 Ca să nu te deprinzi pe calea lui şi să-ti întinzi o cursă pentru viata ta.
 • 26 Nu fi dintre aceia care dau mâna, care se pun chezaşi pentru datorii.
 • 27 Dacă nu ai cu ce plăti, pentru ce te învoieşti ca să ţi se ia şi patul de sub tine?
 • 28 Nu muta hotarul străvechi pe care l-au însemnat părinţii tăi.
 • 29 Vezi tu un om dibaci la lucrul lui? El va sta înaintea conducătorilor şi nu înaintea oamenilor de rând.