Pildele lui Solomon | Capitolul 20

Alte sfaturi pentru viaţă.

 • 1 Un ocărâtor este vinul, un zurbagiu băutura îmbătătoare şi oricine se lasă ademenit nu este înţelept.
 • 2 Groaza pe care o insuflă regele este ca răcnetul leului; cel ce îl întărâtă păcătuieşte împotriva sa însuşi.
 • 3 Este o mare însuşire pentru om să se stăpânească de la ceartă şi tot nebunul se întărâtă.
 • 4 Toamna leneşul nu lucrează, iar când vine să culeagă rodul la seceriş, nimic nu află.
 • 5 O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deştept ştie s-o scoată.
 • 6 Mulţi oameni se laudă cu mărinimia, dar un prieten adevărat cine-l află?
 • 7 Omul drept umblă pe calea lui fără prihană; fericiţi sunt copiii care vin după el!
 • 8 Un rege care stă pe scaunul de judecată deosebeşte cu ochii lui orice faptă rea.
 • 9 Cine poate spune: Curăţit-am inima mea; sunt curat de păcat?
 • 10 Două feluri de greutăţi de cântărit şi de măsurat sunt urâciune înaintea Domnului.
 • 11 Copilul se dă pe faţă din lucrările lui, dacă purtarea lui este fără prihană şi dreaptă.
 • 12 Urechea care aude şi ochiul care vede, pe amândouă le-a zidit Domnul.
 • 13 Nu iubi somnul, ca să nu ajungi sărac; ţine ochii deschişi, numai aşa vei fi îndestulat de pâine.
 • 14 "Rău, rău!", zice cumpărătorul, iar după ce pleacă se laudă.
 • 15 Chiar dacă ai aur şi pietre preţioase, dar o podoabă fără seamăn sunt buzele chibzuite.
 • 16 Ia-i haina şi fiindcă s-a pus chezaş pentru altul în locul celor străini, ia-l zălog.
 • 17 Bună e la gust pâinea agonisită cu înşelăciune, dar după aceea gura se umple de pietricele.
 • 18 Planurile se întăresc prin sfaturi; luptă-te cu luare aminte.
 • 19 Cine trădează taina umblă ca un defăimător şi nu te întovărăşi cu cel ce are mereu buzele deschise.
 • 20 Cel ce blesteamă pe tatăl său şi pe mama sa stinge sfeşnicul în mijlocul întunericului.
 • 21 O moştenire repede câştigată de la început, la urmă va fi fără binecuvântare.
 • 22 Nu spune: "Vreau să răsplătesc cu rău!" Nădăjduieşte în Domnul şi El iţi va veni în ajutor.
 • 23 Greutăţile nedrepte pentru cântărire sunt urâciune înaintea Domnului şi cântarele înşelătoare nu sunt decât un lucru rău.
 • 24 De Domnul sunt hotărâţi paşii omului, căci cum ar putea omul să priceapă calea lui?
 • 25 O cursă este pentru om să afierosească Domnului ceva în grabă şi după ce a făgăduit să-i pară rău.
 • 26 Un rege înţelept simte pe cei fără de lege şi lasă să treacă roata peste ei.
 • 27 Sufletul omului este un sfeşnic de la Domnul; el cercetează toate cămările trupului.
 • 28 Iubirea şi credinţa păzesc pe rege şi prin iubire îşi sprijină tronul său.
 • 29 Faima celor tineri este puterea lor şi podoaba celor bătrâni părul lor cărunt.
 • 30 Rănile sângeroase sunt un leac pentru cel răufăcător şi lovituri care pătrund până înlăuntrul trupului.