Pildele lui Solomon | Capitolul 2

Învăţătura înţelepciunii.

 • 1 Fiul meu, de vei primi poveţele mele şi sfaturile mele de le vei păstra,
 • 2 Plecându-ţi urechea la înţelepciune şi înclinând inima ta spre bună chibzuială,
 • 3 Dacă vei chema prevederea şi spre buna-cugetare îţi vei îndrepta glasul tău,
 • 4 Dacă o vei căuta întocmai ca pe argint şi o vei săpa ca şi pe o comoară,
 • 5 Atunci vei pricepe temerea de Domnul şi vei dobândi cunoştinţa de Dumnezeu,
 • 6 Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui izvorăşte ştiinţa şi prevederea;
 • 7 El păstrează mântuirea pentru oamenii cei drepţi; El este scut pentru cei ce umblă în calea desăvârşirii;
 • 8 El păzeşte căile dreptăţii şi pe cărarea celor cuvioşi ai Lui stă de veghe.
 • 9 Atunci tu vei înţelege dreptatea şi buna judecată, calea cea dreaptă şi toate potecile binelui.
 • 10 Când înţelepciunea se va sui la inima ta şi ştiinţa va desfăta sufletul tău,
 • 11 Când buna chibzuială va veghea peste tine şi înţelegerea te va păzi,
 • 12 Atunci tu vei fi izbăvit de calea celui rău şi de omul care grăieşte minciună,
 • 13 De cei ce părăsesc căile cele drepte, ca să umble pe drumuri întunecoase,
 • 14 De cei ce se bucură când fac rău şi se veselesc când umblă pe poteci întortochiate,
 • 15 Ale căror cărări sunt strâmbe şi rătăcesc pe căi piezişe.
 • 16 Atunci tu vei scăpa de femeia care este a altuia, de străina ale cărei cuvinte sunt ademenitoare,
 • 17 Care lasă pe tovarăşul ei din tinereţe şi uită de legământul Dumnezeului ei,
 • 18 Căci ea se pleacă împreună cu casa ei spre moarte şi drumul ei duce în iad;
 • 19 Nimeni din cei ce se duc la ea nu se mai întoarce şi niciunul nu mai află cărările vieţii.
 • 20 Drept aceea mergi pe calea oamenilor celor buni şi păzeşte cărările celor drepţi,
 • 21 Căci cei drepţi vor locui pământul şi cei fără de prihană vor sălăşlui pe el;
 • 22 Iar cei fără de lege vor fi nimiciţi de pe pământ şi cei necredincioşi vor fi smulşi de pe el.