Pildele lui Solomon | Capitolul 19

Săracii cinstiţi şi fiii binecrescuţi.

 • 1 Mai de preţ este săracul care umblă intru neprihănirea lui, decât un bogat cu buze viclene şi nebun.
 • 2 Neştiinţa sufletului nu este bună iar cel ce umblă repede dă greş.
 • 3 Nebunia omului dărâmă calea lui şi inima lui se mânie împotriva Domnului.
 • 4 Bogăţia strânge prieteni fără de număr, iar săracul se desparte chiar de prietenul său.
 • 5 Martorul mincinos nu va rămâne nepedepsit şi cel ce spune lucruri neadevărate nu va scăpa.
 • 6 Mulţi sunt cei ce linguşesc pe un om darnic şi toţi sunt prieteni ai celui ce dă daruri.
 • 7 Toţi fraţii celui sărac îl urăsc; cât de mult prietenii lui se depărtează de el! El caută vorbe (mângâietoare), dar nu le află.
 • 8 Cel ce dobândeşte înţelepciune iubeşte sufletul său şi cel ce ţine cu tărie la pricepere află fericirea.
 • 9 Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit şi cel ce spune lucruri neadevărate se va prăbuşi.
 • 10 Nu-i stă bine celui fără de minte să trăiască în desfătări, cu atât mai puţin unui rob să conducă peste căpetenii.
 • 11 Înţelepciunea domoleşte mânia omului şi faima lui este iertarea greşelilor.
 • 12 Furia unui rege e ca răcnetul unui leu, iar bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă.
 • 13 Un fiu neascultător este nenorocirea tatălui lui, iar certurile unei femei un jgheab care curge întruna.
 • 14 Lenea te face să cazi în toropeală; sufletului trândav îi va fi foame.
 • 15 O casă şi o avere sunt moştenire de la părinţi, iar o femeie înţeleaptă este un dar de la Dumnezeu.
 • 16 Cel ce ia seama la poruncă îşi păstrează sufletul său, iar cel ce dispreţuieşte cuvântul (Domnului) va muri.
 • 17 Cel ce are milă de sărman împrumută Domnului şi El îi va răsplăti fapta lui cea bună.
 • 18 Pedepseşte pe feciorul tău, cât mai este nădejde (de îndreptare), dar nu ajunge până acolo ca să-l omori.
 • 19 Omul aprig la mânie trebuie să fie pedepsit; dacă îl cruţi o dată, trebuie să începi din nou.
 • 20 Ascultă sfatul şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept toată viaţa ta.
 • 21 Multe puneri la cale frământă inima omului, dar numai sfatul Domnului se împlineşte.
 • 22 Omul se face plăcut prin mărinimia lui; mai de preţ este un sărac bun decât un om mincinos.
 • 23 Frica de Dumnezeu duce la viaţă şi ne îndestulăm fără să fim loviţi de nenorocire.
 • 24 Leneşul întinde mâna în blid şi nu are putere s-o ducă la gură.
 • 25 Loveşte pe cel ce batjocoreşte şi cel fără de minte va deveni înţelept; mustră pe cel înţelept şi el va pricepe ştiinţa.
 • 26 Cel ce se poartă rău cu tatăl său şi alungă (din casă) pe mama sa, este fiu aducător de ocară şi de ruşine.
 • 27 Încetează, fiul meu, să asculţi ademenirea şi să te laşi îndepărtat de învăţăturile înţelepte.
 • 28 Martorul de nimic îşi bate joc de dreptate şi gura celor fără de lege înghite nelegiuirea.
 • 29 Pentru batjocoritori sunt gata toiege; loviturile sunt pentru spinarea celor nebuni.