Pildele lui Solomon | Capitolul 18

Prietenia şi înfranarea limbii.

 • 1 Cel ce se ţine deoparte caută să-şi mulţumească pornirea pătimaşă; împotriva oricărui sfat înţelept se porneşte.
 • 2 Celui nebun nu-i place înţelepciunea, ci darea pe faţă a gândurilor lui.
 • 3 Când vine cel nelegiuit, vine şi defăimarea şi o dată cu ruşinea şi batjocura.
 • 4 Vorbele (ieşite) din gura omului sunt ape fără fund; izvorul înţelepciunii este un şuvoi care dă peste maluri.
 • 5 Nu este bine să cauţi la faţa celui fără de lege şi să nu faci dreptate celui drept la judecată.
 • 6 Buzele celui nebun duc la ceartă şi gura lui dă naştere la ocări!
 • 7 Gura celui nebun este prăbuşirea lui şi buzele lui sunt un laţ pentru sufletul lui.
 • 8 Vorbele defăimătorului sunt ca nişte mâncări alese; ele coboară în cămările pântecelui.
 • 9 Omul lăsător pentru lucrul lui e frate cu cel care dărâmă.
 • 10 Turn puternic este numele Domnului; cel drept la el îşi află scăparea şi este la adăpost.
 • 11 Averea celui bogat este o cetate tare pentru el, iar în închipuirea lui ca un zid înalt.
 • 12 Înaintea prăbuşirii vine trufia inimii, iar înaintea măririi merge umilinţa.
 • 13 Cel ce răspunde la vorbă înainte de a fi ascultat-o este nebun şi încurcat la minte.
 • 14 Curajul omului îl întăreşte în vreme de suferinţă, iar pe un om lipsit de bărbăţie, cine-l va ridica?
 • 15 O inimă pricepută dobândeşte ştiinţă şi urechea celor înţelepţi umblă după iscusinţă.
 • 16 Darul adus de un om ii lărgeşte (calea lui) şi-l poartă înaintea celor mari.
 • 17 Pârâtul pare că are dreptate în pricina sa, iar când vine pârâşul, atunci se ia la cercetare.
 • 18 Sorţul face să înceteze sfada şi hotărăşte între cei puternici.
 • 19 Frate ajutat de frate este ca o cetate tare şi înaltă şi are putere ca o împărăţie întemeiată.
 • 20 Din rodul gurii omului se satură pântecele lui; din ceea ce dă buzele lui se îndestulează.
 • 21 În puterea limbii este viaţa şi moartea şi cei ce o iubesc mănâncă din rodul ei.
 • 22 Cel ce găseşte o femeie bună află un lucru de mare preţ şi dobândeşte dar de la Dumnezeu.
 • 23 Săracul vorbeşte rugător, iar cel bogat răspunde cu îndrăzneală.
 • 24 Sunt prieteni aducători de nenorocire; dar este şi câte un prieten mai apropiat decât un frate.