Pildele lui Solomon | Capitolul 13

Diferite sfaturi.

 • 1 Fiul înţelept ascultă de învăţătura tatălui său, iar cel batjocoritor nici de mustrare.
 • 2 Din rodul gurii sale omul mănâncă binele; pofta celor vicleni este silnicia.
 • 3 Cine îşi păzeşte gura îşi păzeşte sufletul său; cel ce deschide prea tare buzele o face spre pieirea lui.
 • 4 Sufletul celui leneş pofteşte, însă în zadar. Numai sufletul celor silitori este îndestulat.
 • 5 Dreptul urăşte cuvintele mincinoase; ticălosul aduce numai ruşine şi ocară.
 • 6 Dreptatea păzeşte calea omului fără prihană, iar fărădelegea e pricina ruinii celui păcătos.
 • 7 Unii se dau drept bogaţi şi n-au nimic, alţii trec drept săraci, cu toate că au multe averi.
 • 8 Bogăţia cuiva slujeşte la răscumpărarea lui; cel sărac nu se teme nici chiar de ameninţare.
 • 9 Lumina celor drepţi luminează, pe când sfeşnicul celor fără de lege se stinge.
 • 10 Mândria nu dă prilej decât la ceartă, înţelepciunea se află numai la cei ce primesc sfaturi.
 • 11 Bogăţia adunată în grabă se împuţinează, numai cel ce-o adună pe încetul o înmulţeşte.
 • 12 Aşteptarea prea îndelungată îmbolnăveşte inima, iar dorinţa împlinită este pom al vieţii.
 • 13 Cel ce nu ia în seamă cuvântul (lui Dumnezeu) este dat pierzării, iar cel ce se teme de porunca Lui este răsplătit.
 • 14 Învăţătura celui înţelept este izvor de viaţă, ca să putem scăpa de cursele morţii.
 • 15 Buna înţelegere rodeşte har; calea celor vicleni este spre pieirea lor.
 • 16 Orice om înţelept lucrează cu chibzuinţă, numai cel nebun îşi desfăşoară nebunia.
 • 17 Un sol ticălos cade în nenorocire, iar unul credincios aduce alinare.
 • 18 De sărăcie şi de ruşine are parte cel ce nesocoteşte certarea, iar cel ce primeşte mustrarea va fi cinstit.
 • 19 Dorinţa împlinită mulţumeşte sufletul, iar depărtarea de rău este urâciune pentru cei nebuni.
 • 20 Cel ce se însoţeşte cu cei înţelepţi ajunge înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu cei nebuni se face rău.
 • 21 Nenorocirea urmăreşte pe cei păcătoşi, iar fericirea răsplăteşte pe cei drepţi.
 • 22 Omul bun lasă moştenirea sa nepoţilor săi, iar averea celui păcătos este sortită pentru cei drepţi.
 • 23 Arătura în ţelină, făcută de cei săraci, dă hrană din belşug, însă averea se pierde din pricina nedreptăţii.
 • 24 Cine cruţă toiagul său îşi urăşte copilul, iar cel care îl iubeşte îl ceartă la vreme.
 • 25 Dreptul mănâncă şi îşi îndestulează sufletul său, iar pântecele celor fără de lege duce lipsă.