Ieşirea - a doua carte a lui Moise | Capitolul 20

Cele zece porunci.

 • 1 Atunci a rostit Domnul înaintea lui Moise toate cuvintele acestea și a zis:
 • 2 "Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, Care te-a scos din pãmântul Egiptului și din casa robiei.
 • 3 Sã nu ai alți dumnezei afarã de Mine!
 • 4 Sã nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemãnare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pãmânt, jos, și din câte sunt în apele de sub pãmânt!
 • 5 Sã nu te închini lor, nici sã le slujești, cã Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina pãrinților ce Mã urãsc pe Mine, pânã la al treilea și al patrulea neam,
 • 6 Și Mă milostivesc pânã la al miilea neam cãtre cei ce Mã iubesc și pãzesc poruncile Mele.
 • 7 Sã nu iei numele Domnului Dumnezeului tãu în deșert, cã nu va lãsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui.
 • 8 Adu-ți aminte de ziua odihnei, ca sã o sfințești.
 • 9 Lucreazã șase zile și-ți fã în acelea toate treburile tale,
 • 10 Iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tãu: sã nu faci în acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tãu, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tãu, nici asinul tãu, nici orice dobitoc al tãu, nici strãinul care rãmâne la tine,
 • 11 Că în șase zile a fãcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt într-însele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a șaptea și a sfințit-o.
 • 12 Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție.
 • 13 Să nu ucizi!
 • 14 Să nu fii desfrânat!
 • 15 Să nu furi!
 • 16 Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău!
 • 17 Să nu dorești casa aproapelui tău; să nu dorești femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui și nici unul din dobitoacele lui și nimic din câte are aproapele tău!"
 • 18 Şi tot poporul a auzit fulgerele şi tunetele şi sunetul trâmbiţelor, şi a văzut muntele fumegând; şi văzând, tot poporul s-a dat înapoi şi a stat departe, temându-se.
 • 19 Apoi a zis către Moise: "Vorbeşte tu cu noi şi vom asculta, dar Dumnezeu să nu grăiască cu noi, ca să nu murim".
 • 20 Zis-a Moise către popor: "Cutezați, că Dumnezeu a venit la voi, să vă pună la încercare pentru ca frica Lui să fie în voi, ca să nu greșiți".
 • 21 Că în şase zile a făcut Domnul cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt într-însele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a şaptea şi a sfinţit-o.
 • 22 Şi a stat tot poporul departe, iar Moise s-a apropiat de întunericul unde era Dumnezeu.
 • 23 Atunci Domnul a zis către Moise: "Aşa să vorbeşti casei lui Iacov şi aşa să vesteşti fiilor lui Israel: Aţi văzut că am grăit cu voi din cer!
 • 24 Să nu vă faceţi dumnezei de argint şi nici dumnezei de aur să nu vă faceţi.
 • 25 Să-Mi faci jertfelnic de pământ şi să aduci pe el arderile de tot ale tale, jertfele de izbăvire, oile şi boii tăi. În tot locul unde voi pune pomenirea numelui Meu, acolo voi veni la tine, ca să te binecuvântez.
 • 26 Iar de-Mi vei face jertfelnic de piatră, să nu-l faci de piatră cioplită; că de vei pune dalta ta pe ea, o vei spurca.
 • 27 Şi să nu te sui pe trepte la jertfelnicul Meu, ca să nu se descopere acolo goliciunea ta!"