Sfânta Evanghelie după Luca | Capitolul 21

Banul văduvei. Cuvântarea lui Iisus despre dărâmarea Ierusalimului şi a doua Sa venire.

 • 1 Şi privind, a văzut pe cei bogaţi, aruncând darurile lor în vistieria templului.
 • 2 Şi a văzut şi pe o văduvă săracă, aruncând acolo doi bani.
 • 3 Şi a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi.
 • 4 Căci toţi aceştia din prisosul lor au aruncat la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viaţă.
 • 5 Iar unii vorbind despre templu că este împodobit cu pietre frumoase şi cu podoabe, El a zis:
 • 6 Vor veni zile când, din cele ce vedeţi, nu va rămâne piatră peste piatră care să nu se risipească.
 • 7 Şi ei L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, când oare, vor fi acestea? Şi care este semnul când au să fie acestea?
 • 8 Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei.
 • 9 Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă înspăimântaţi; căci acestea trebuie să fie întâi, dar sfârşitul nu va fi curând.
 • 10 Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie.
 • 11 Şi vor fi cutremure mari şi, pe alocurea, foamete şi ciumă şi spaime şi semne mari din cer vor fi.
 • 12 Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu.
 • 13 Şi va fi vouă spre mărturie.
 • 14 Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde;
 • 15 Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri.
 • 16 Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre voi.
 • 17 Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu.
 • 18 Şi păr din capul vostru nu va pieri.
 • 19 Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.
 • 20 Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, atunci să ştiţi că s-a apropiat pustiirea lui.
 • 21 Atunci cei din Iudeea să fugă la munţi şi cei din mijlocul lui să iasă din el şi cei de prin ţarină să nu intre în el.
 • 22 Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise.
 • 23 Dar vai celor care vor avea în pântece şi celor care vor alăpta în acele zile. Căci va fi în ţară mare strâmtorare şi mânie împotriva acestui popor.
 • 24 Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor.
 • 25 Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ spaimă întru neamuri şi nedumerire din pricina vuietului mării şi al valurilor.
 • 26 Iar oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina.
 • 27 Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă multă.
 • 28 Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie.
 • 29 Şi le-a spus o pildă: Vedeţi smochinul şi toţi copacii:
 • 30 Când înfrunzesc aceştia, văzându-i, de la voi înşivă ştiţi că vara este aproape.
 • 31 Aşa şi voi, când veţi vedea făcându-se acestea, să ştiţi că aproape este împărăţia lui Dumnezeu.
 • 32 Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea.
 • 33 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
 • 34 Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vine peste voi fără de veste,
 • 35 Ca o cursă; căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ.
 • 36 Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului.
 • 37 Şi ziua era în templu şi învăţa, iar noaptea, ieşind, o petrecea pe muntele ce se cheamă al Măslinilor.
 • 38 Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la El în templu, ca să-L asculte.