Noul Testament

Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 5

Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 5

A doua venire a lui Hristos. Cuviincioasa pregătire pentru ea.

 • 1 Iar despre ani şi despre vremuri, fraţilor, nu aveţi nevoie să vă scriem,
 • 2 Căci voi înşivă ştiţi bine că ziua Domnului vine aşa, ca un fur noaptea.
 • 3 Atunci când vor zice: pace şi linişte, atunci, fără de veste, va veni peste ei pieirea, ca şi durerile peste cea însărcinată, şi scăpare nu vor avea.
 • 4 Voi însă, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca să vă apuce ziua aceea ca un fur.
 • 5 Căci voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
 • 6 De aceea să nu dormim ca şi ceilalţi, ci să priveghem şi să fim treji.
 • 7 Fiindcă cei ce dorm, noaptea dorm; şi cei ce se îmbată, noaptea se îmbată.
 • 8 Dar noi, fiind ai zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne în platoşa credinţei şi a dragostei şi punând coiful nădejdii de mântuire;
 • 9 Că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii, prin Domnul nostru Iisus Hristos,
 • 10 Care a murit pentru noi, pentru ca noi, fie că veghem, fie că dormim, cu El împreună să vieţuim.
 • 11 De aceea, îndemnaţi-vă şi zidiţi-vă unul pe altul, aşa precum şi faceţi.
 • 12 Vă mai rugăm, fraţilor, să cinstiţi pe cei ce se ostenesc între voi, care sunt mai-marii voştri în Domnul şi vă povăţuiesc;
 • 13 Şi pentru lucrarea lor, să-i socotiţi pe ei vrednici de dragoste prisositoare. Trăiţi între voi în bună pace.
 • 14 Vă rugăm însă, fraţilor, dojeniţi pe cei fără de rânduială, îmbărbătaţi pe cei slabi la suflet, sprijiniţi pe cei neputincioşi, fiţi îndelung-răbdători faţă de toţi.
 • 15 Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul şi faţă de toţi.
 • 16 Bucuraţi-vă pururea.
 • 17 Rugaţi-vă neîncetat.
 • 18 Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi.
 • 19 Duhul să nu-l stingeţi.
 • 20 Proorociile să nu le dispreţuiţi.
 • 21 Toate să le încercaţi; ţineţi ce este bine;
 • 22 Feriţi-vă de orice înfăţişare a răului.
 • 23 Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe voi desăvârşit, şi întreg duhul vostru, şi sufletul, şi trupul să se păzească, fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.
 • 24 Credincios este Cel care vă cheamă. El va şi îndeplini.
 • 25 Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.
 • 26 Îmbrăţişaţi pe toţi fraţii cu sărutare sfântă.
 • 27 Vă îndemn stăruitor pe voi întru Domnul, ca să citiţi scrisoarea aceasta tuturor sfinţilor fraţi.
 • 28 Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin!