• Citește Ieşirea - a doua carte a lui Moise,
  Capitolul 20 "Cele zece porunci."
 • Citește Ecclesiastul,
  Capitolul 5 "Folosul avuţiei."
 • Citește Pildele lui Solomon,
  Capitolul 3 "Îndemnare la fapte bune. Lauda Înţelepciunii."
 • Citește Psalmi,
  Capitolul 103 "PSALMUL 103 Al lui David."
 • Citește Psalmi,
  Capitolul 27 "PSALMUL 27 Al lui David."
 • Citește Psalmi,
  Capitolul 28 "PSALMUL 28 Al lui David."
 • Citește Psalmi,
  Capitolul 8 "PSALMUL 8 Al lui David."
 • Citește Psalmi,
  Capitolul 34 "PSALMUL 34 Al lui David."
 • Citește Isaia,
  Capitolul 18 "Pustiirea pământului."
 • Citește Isaia,
  Capitolul 5 "Via neroditoare."